Tieto acháty patria k najkrajším
These agates are the nicest
v mojej zbierke .
in my collection.
Sú to milé darčeky od našej dobrej priateľky z Argentíny
They are the lovely presents from our good friend from Argentina
Marty Wandemandier
Marta Wandemandier
pozrite si jej nádhernú stránku o achátoch
Look at her splendid webside