1. Úvod

Pre väčšinu ľudí je kameň ako kameň, nevidia medzi nimi rozdiely. V skutočnosti sa od seba odlišujú nielen farbou a tvarom, ale aj pôvodom či zložením. Pre tých, čo ich poznajú, to nie sú obyčajné kamene, ale horniny a minerály, ktoré keby vedeli hovoriť, povedali by nám veľa o Zemi. Svet minerálov sa skladá približne z 3500 druhov. Hoci sú mikroskopické alebo gigantické, potrebovali tieto kryštály, ktoré sú súčasťou hornín, tisíce a možno aj miliardy rokov, než sa objavili na povrchu Zeme. Tu upútavajú naše pohľady svojou dokonalou geometriou, v ktorej lúče svetla nesmierne zvýrazňujú tvary a farby.
Mnohí zo začínajúcich nadšencov, ktorých upútala a očarila krása neživej prírody a jej dokonalé výtvory , ani nevedia, kde sa môžu priamo v prírode bližšie oboznámiť s farebnou pestrosťou, zaujímavým tvarom a krásou nerastov. Niektoré možno objaviť v starých opustených kameňolomoch, zárezoch lesných a poľných ciest, prípadne i na zarastených haldách opustených baní, iné pri rôznych technických prácach, výkopoch a úpravách pri stavbe ciest, alebo tiež v ornici čerstvo zoraných poliach, ale aj v opustených baniach a štôlňach.

Každý minerál má svoje čaro, ale mňa upútali najmä acháty. Jeden z dôvodov je aj ten, že každý kameň je výnimočný svojou kresbou a aj farbou. Najdú sa medzi nimi modré, červené, žlté, biele... no proste všetky farby dúhy. Niektoré sú jednofarebné, niektoré tvoria spleť dúhových farieb. Niektoré majú jeden prúžok, iné majú tisíce tenkých prúžkov.

Achát -Doubravice - Česká republika/zo zb. autora/

Na ich zber postačí len trpezlivosť, skúsenosti, alebo dobrý priateľ, mineralogické náradie, z ktorých najdôležitejšie je určite geologické kladivo, alebo len obyčajné. Chýbať nesmú ani staré noviny, do ktorých sa kamene opatrne zabaľujú tak, aby sa nepoškodili. Prv než si založíte zbierku hornín a minerálov, poraďte sa s niekým, kto už má s tým skúsenosti. Najkrajšie acháty v každom prípade treba dať skúsenému brusičovi vybrúsiť a vyleštiť, ináč ich krása ani hodnota nie je úplná. Snáď ešte dobrá rada, nikdy nesmiete achát rozbiť na polku, stratí svoju hodnotu, prasklinky sa už potom ťažko dajú rezať alebo brúsiť. Pretože zariadenia na prácu pre rezanie a brúsenie sú náročné na konštrukciu aj financie, relatívne drahé sú aj brúsne prášky a leštiace prášky, nie je to lacná záležitosť. Ale výsledok stojí za tú námahu. Napokon usúďte sami:

Achát Kuzmice -Slovensko/ zo zb. autora/

Pomenovanie achát tomuto minerálu dal Theophrastos (376 - 287 pr. Kr.), podľa riečka Achates na Sicílii (dnes Dirillo). Podľa archeologických výskumov sú acháty ľudstvu známe už vyše 8 000 rokov. Intenzívne sa ťažili a spracovávali už v staroveku. V tej dobe bol achát obľúbený zvlášť v starom Ríme. Vyhotovili z neho pečatidlá, drobné ozdobné predmety, brúsili gemy. Acháty majú svoj význam aj v astrológii. Pripisovaná im bola magická sila a moc liečiť rôzne choroby

Wait ....Pokračovanie